Pengarna ska gå till särskilt utsatta skolor. Till grund för fördelningen ligger faktorer som vårdnadshavarnas utbildningsnivå, inkomst och invandring.

– Familjebakgrundens betydelse för betygen har ökat, säger Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten på Skolverket.

Till höstterminen satsar regeringen en miljard kronor. Därefter trappas satsningen upp och från 2020 avsätts sex miljarder kronor årligen.

För Sörmlands del innebär satsningen i år 34 miljoner kronor. Trosa och Gnesta har minst pengar att begära ut per elev. Nyköping får 5 miljoner kronor och Oxelösund 1,3 miljoner.

– Skolorna och kommunerna bestämmer hur man ska använda sin del av dessa jämlikhetsmiljarder, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Men regeringen kommer följa upp så att pengarna går till att ojämlikheten mellan skolor bryts.

Skolpolitikern Kent Pettersson (S) i Nyköping vill prata med rektorerna hur de tycker pengarna ska användas.

– Men jag tror att det kommer handla om att få fler lärare eller höja lönerna, säger han.

Mest pengar per elev att söka i Sörmland får Flens kommun.