Regeringen har i dag tagit beslut om den korridor där den nya tågsträckan ska gå – sträckan som är en första etapp i moderniseringen av tåglinjen mellan Stockholm och Malmö/Göteborg. Beskedet följer Trafikverkets förslag och det är myndigheten som sedan beslutar detaljplaneringen inom korridoren.

Ur arkivet:"I första hand tittar vi på att utveckla Arlanda"(augusti 2017).

– Den här spårlösningen öppnar för flera lösningar, säger Karolina Skog (MP).

I stora drag kommer den nya Ostlänken att följa E4:an.

– Ur miljösynpunkt är det en lämplig lösning, säger Skog.

Dagens besked är inte avgörande i sig för om det kommer att byggas spår för den snabbaste varianten av höghastighetståg.

– Beslutet möjliggör båda alternativen, vi låser inte fast oss, säger Karolina Skog.

Hon vill trycka på det viktiga i att bygga ut järnvägen.

– Vi har kapacitetsbrist i dag, det är trångt på spåren.

Någon gång 2033–2035 beräknas Ostlänken vara färdigbyggd. Kostnaden beräknas till runt 50 miljarder kronor.