– Det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg, vi har förbättrat oss inom flera områden, säger kommunens näringslivschef Maria Karlsson i ett officiellt uttalande.

För åttonde året har SKL gjort en NKI-mätning (nöjd kund-index) i landets kommuner. I Nyköping visar undersökningen att företagare generellt sett tycker bättre om kommunens service. Det gäller särskilt inom områdena brandskydd, bygglov och markupplåtelse som klättrat både i ranking och nöjdhet. Men trots att företagen visat att de är nöjdare, så tappar kommunen i placering till plats 121 från 100.

Det totala NKI-resultatet för samtliga deltagande kommuner är 72 och 2018 fick Nyköping 71 poäng jämfört med 2017 då NKI-mätningen landade på 70. I 2018 års mätning klättrade dock NKI för brandskydd från 32 till plats 20 med poängen 84. Bygglovområdet som överlag i Sverige hade svårt i förra årets mätning klättrade från 65 poäng från 58. Därmed har bygglov i Nyköping högre poäng än snittet för området i landet. Det högsta NKI-värdet totalt för en kommun i mätningen är 85 och det lägsta är 56. Svarsfrekvensen för företagen i Nyköping var 57 procent.