Skulle en smitta sprida sig i dricksvattentäkten eller en brand slå ut vattenverket i Högåsen krävs en plan för att förse de allra mest utsatta med dricksvatten.

– Det behövs en plan för väldigt omfattande vattenbristscenarion, så att vi är förberedda. Det är inte jättesannolikt, men det kan hända, säger Patrik Kullman, chef vid räddningstjänsten.

Utrustning finns för att förse delar av kommuner med dricksvatten vid exempelvis läckor.

Artikelbild

| De mest sårbara grupperna har identifierats. Äldreboenden måste få vatten inom fyra timmar, enligt kommunens plan.

– Men om alla abonnenter blir utan dricksvatten blir det kris för kommunen. Vi behöver vara förberedda om det skulle inträffa. Dricksvatten är en samhällsviktig funktion som behöver skyddas.

Om dricksvattentäkten i Yngaren som försörjer både Nyköping och Oxelösund med dricksvatten skulle slås ut räcker inte utrustningen för att leverera vatten till alla abonnenter ens i ett dygn.

Redan första dagen behöver utrustning lånas in från andra kommuner.

– Därför behöver vi en prioriteringsordning, förklarar VA-chef Mats Lindberg.

Artikelbild

| Även skolor bör prioriteras, men bara upp till årskurs sex. Och skolor är inte lika högt prioriterade som äldreboenden.

I den prioriteringslista som fastslogs av kommunstyrelsen i måndags ska äldreboenden och deras kök samt Nyköpings lasarett få vatten allra först. Här finns särskilt utsatta grupper som behöver vatten för att inte deras liv och hälsa ska hotas. Därefter ska dricksvatten säkras för bostäder i de områden där det bor flest människor. Ingen ska behöva ha längre än 500 meter till en nödvattentank i tättbebodda områden. Även Kriminalvården hamnar i samma prioriteringskategori som bostäder.

Längre ner på prio-listan finns förskolor och skolor. Men elever som går på högstadiet och gymnasiet prioriteras inte, då de anses klara sig utan särskilt stöd.

Artikelbild

| Personer som bor i tättbebyggda områden ska inte behöva gå mer än 500 meter för att hitta dricksvattentankar om vattnet i kranen uteblir.

Nyköping vatten har fått i uppdrag att inventera behovet av vattentankar för att kunna förse de prioriterade verksamheterna och hushållen med nödvatten i upp till tio dygn.

Om Nyköping skulle vara utan vatten i mellan tre och tio dygn kan det finnas behov att hitta vatten i en alternativ vattentäkt. Det är något som har letats efter i många år, men hittills utan resultat.

Artikelbild

| Arnöanstalten och Kriminalvården prioriteras också när dricksvatten ska fördelas. Inom åtta timmar bör de ha tillgång till dricksvatten.

– Det är Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund som har det uppdraget. De har hållit på i många år, det verkar svårlöst, säger Mats Lindberg.

Och skulle vattentäkten vara ur funktion i mer än tio dygn behövs definitivt en alternativ källa. Det kan röra sig om en alternativ vattentäkt eller en avsaltningsanläggning för att kunna dricka vattnet i Östersjön.