Parkeringsfrågan vid lasarettsområdet och det som ska bli nya resecentrum är den första frågan som de gemensamma arbetsgrupperna ska ta itu med. Det kommer att behövas fler parkeringsplatser till både lasarettet och resecentrum.

– Fler än i dag lär det behövas. För kommunens del vill vi ha en infartsparkering till resecentrum norr om järnvägen, snarare än att få in mer trafik på andra sida järnvägen, säger kommunalråd Urban Granström (S).

Var det ska finnas plats för affärer, skola och förskola ska också utredas. Och när landstinget blir region är det inte säkert att regionkontoret kommer att sitta kvar i Vita huset i hörnan Brunnsgatan/Repslagaregatan. Det ska vara kvar i Nyköping, men kan placeras i det verksamhetshus som ska byggas vid nya resecentrum. Om det blir så vill Nyköpings kommun ha förstatjing på att köpa Vita huset.

Artikelbild

Nyköpings kommun vill ha förstatjing på Vita huset om landstinget, blivande regionkontoret, väljer att flytta. Det slås fast i den avsiktsförklaring som ska upp till kommunstyrelsen på måndag nästa vecka.

– Då vill vi gärna titta på det. Det stråket är jättespännande att titta på vad man kan göra av, delar kan bli bostäder andra delar verksamhetslokaler. Vi får titta på vad som passar och till kopplingen med resecentrum, säger Urban Granström.

Tillsammans med landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) ska han skriva under en avsiktsförklaring för samarbete som rör hur området kring lasarettet och resecentrum ska utvecklas.

– Vi behöver bli mer konkreta, det är bra att vi sätter det på pränt och talar om vilka frågor det gäller, säger Urban Granström.