Kameraövervakning har varit på tapeten tidigare under våren i samband med alla bränder på Nyköpings högstadium, Alpha, för att eventuellt kunna identifiera förövare och avskräcka.

I den frågan har kommunalråd Urban Granström (S) tidigare sagt att han vill ha kameraövervakning men sedan ändrat sig.

Med de kameror som kommunen nu vill införa går det inte att identifiera personer och enligt Urban Granström behövs inga tillstånd för de kamerorna. Reglerna har även ändrats för privatpersoner och det krävs inga tillstånd för kameror som inte utför en uppgift av allmänt intresse, enligt Datainspektionen.

Tanken är att kamerorna ska minska skadegörelse och klotter på kommunens fastigheter och projektet drar igång i höst.

Har ni identifierat vilka byggnader som är aktuella redan nu?

– Nej, det ingår i uppdraget att välja ut platser.

Utöver kameraövervakningen får "Räddning och säkerhet" ett tydligare uppdrag att hantera alla frågor som rör trygghet, säkerhet, larm och väktare, enligt Granström.