Sedan 2014 har Learningwell, IT-företag från Nyköping, haft ett samarbete med det schweiziska försvaret och dess inköpsfunktion Armasuisse. Då var det omvärldsbevakingssystemet Ciwell som utvecklades för att bevaka, översätta och analysera öppna källor som nyhetssajter, webbsidor, bloggar och sidor på sociala medier.

Det är samarbetet kring detta som nu har förlängts. Affären uppskattas vara värd över tio miljoner kronor och beräknas dessutom ge ett antal nya jobb i Nyköping de kommande fem åren.

"Omvärldsbevakningssystemet låter dem i realtid följa händelser i världen. Med det förnyade avtalet har vi möjlighet att rekrytera och lära upp även juniora konsulter och fasa in dem i vår kultur och verksamhet”, säger Peter Karlsson, grundare och vd för Learningwell i Nyköping.

Nyköpings kommuns näringslivschef Maria Karlsson ser ordern som ett tecken på att IT-sektorn i Nyköping är inne i en spännande utvecklingsfas.

”På kort sikt innebär affären nya jobb. På längre sikt bidrar detta till vår attraktivitet som IT-region och bäddar därmed för ytterligare tillväxt.”

Learningwell grundades 2003 och har även kontor i Karlstad, Helsingborg och Stockholm. Företaget bygger IT-system "för kunder med unika behov och fyller luckan där det inte finns någon standardprodukt" och bistår, förutom Schweiz och Sveriges försvarsmakter, även bland andra, Scania, Trafikverket, SSAB och Oxelösunds hamn.