Nyköpingsmodellen har fått mycket uppmärksamhet i skoldebatten de senaste åren.

2014 slogs fyra högstadieskolor i kommunen samman, i syfte att öka förbättra likvärdigheten och integrationen i staden. Detta utifrån Skolverkets salsamodell, som går ut på att mixa klasser med elever från olika stadsdelar.

Under tisdagen ska Anna Thörn, chef för division Barn Utbildning Kultur i Nyköpings kommun, sprida modellens gospel inför flera av landets högsta beslutsfattare. Vid likvärdighetskonferensen i Stockholm, som arrangeras av LO, LR och Lärarförbundet, ska hon som en av föredragshållarna, till vilka även gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström (S) och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson hör, berätta om de förtjänster hon ser med Nyköpings skolstrategi.

Vad tror du att politiker och beslutsfattare runt om i landet skulle kunna lära av Nyköpingsexemplet?

– Att ha modet att fatta beslutet att ta likvärdigheten från ord till handling. Jag tänker att man många gånger pratar om att skolan ska kompensera för bristande likvärdighet, men jag tror att man kommer längre om man tar den diskussionen på systemnivå. Alltså att man inte tittar på att varje enskild skola ska kompensera, utan man måste titta på att systemet ska kompensera för alla barn i det.

Hyser du hopp om att åhörarna kommer att lystra till budskapet?

– Ja, vi blir ju i många sammanhang framlyfta som ett gott exempel på att det går att skapa likvärdighet. Och det är klart att min förhoppning att fler ska våga ska lyssna på det och ta debatten i Sverige kring vad som på riktigt och på lång sikt, på systemnivå, kan lyfta svensk skola, säger Anna Thörn.