– Det finns utmaningar i branschen. Det är inte tu tal om det. Men vi måste möta framtiden, inte mota den, säger Rickard Bender.

Marknadsekonomi innebär per automatik att våra konsumtionsvanor är i ständig förändring. Digitaliseringen är i sig ett av de största hoten mot detaljhandeln i stadskärnan, men Rickard Bender säger att konsumenternas resvanor och närheten till stora städer också påverkar folks köpvanor. Att flera butiker bommat igen i Nyköping den senaste tiden, betraktar han därför som en del av den naturliga samhällsförändringen, och inte domedagsprofetia.

– För vissa är de här utmaningarna självklart negativa, men för andra positiva. Det vi ser just nu är ett ökat behov av mötesplatser av olika slag. Caféer och aktivitetsbaserad konsumtion, alltså mötesplatser som grundar sig på någon form av aktivitet är nya aktörer som vill in i centrumkärnan i dag, säger Rickard Bender. Han tror också att allt som inte går att digitalisera kommer att öka i värde framåt.

Samtidigt är han ledsen för att flera av småbutikerna i Nyköpings stängt den senaste tiden.

– Butiker som Kandelaria och Kanel gör stadskärnan unik. Att de stänger gör att kartan ritas om. Hur framtidens centrum ser ut vet jag inte men vi måste hjälpas åt att möta den, säger han.

Rent geografiskt är Nyköpings långsmala centrum en svår nöt att knäcka och lite av pudeln kärna. Det senaste året har Nysam därför lagt mycket tid på Öster och hur den delen av stadskärnan och detaljhandeln ska utvecklas. Ett av problemen med Öster är att det finns 27 olika verksamheter och hyresvärdar med olika hyresavtal vilket i sig skapar olika förutsättningar för verksamheterna.

– Från park till park mellan Öster och Väster är det långt och det är svårt att få till en koncentrerad handel. Det finns långa partier längs sträckan som inte alls är attraktiva. Här måste vi vara ute och titta, vilket också görs i det nya Purple flag-projektet. Samtidigt har vi besökare från centrumföreningar runt om i Sverige som tycker vår stadskärna är helt fantastisk, vilket den också är. Vi har ett otroligt utbud för att vara en stad av den här storleken och handelsindex är bättre än på flera andra orter av den här storleken, säger Rickard Bender. Han nämner också samverkan som en framgångsfaktor.

– Samverkan är nyckeln till framgång och hur vi i Nysam samarbetar tillsammans tjänstemän och politiker är unikt. Förändringsarbete är en utmaning och vi måste alla tillsammans våga tänka nytt för att kunna erbjuda ett mervärde till kunden.