Boendet kommer precis som de övriga boendena att ligga i Tystberga. Det ska vända sig till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Gruppbostaden kommer, när den står klar, att omfattas av sex lägenheter.

I sin ansökan skriver föreståndaren att det nya boendet ligger nära de övriga och därför ger ökade möjligheter att hitta nya vänner och ingå i ett socialt sammanhang, något som företaget tidigare har sett att det funnits behov av.