Nyköpings kommun har förhandlat färdigt, liksom Trosa och övriga kommuner längs Ostlänken och längs med hela den nya planerade snabbjärnvägen som ska binda ihop landets tre största städer. Till årsskiftet upphör Sverigeförhandlingen som är den instans som har skött förhandlingarna mellan de kommuner och flygplatser där stationer ska placeras längs snabbjärnvägen. Nyköping har exempelvis tecknat avtal om att bygga 7 400 bostäder och medfinansiera Ostlänken med 84 miljoner kronor. Och Trosa har förbundit sig att betala 47,5 miljoner kronor till Ostlänkenbygget samt att bygga 1 700 bostäder.

Där har vi inte gått i mål

Niklas Lundin, huvudsekreterare i Sverigeförhandlingen
Artikelbild

Peter Steinmetz, vid på Skavsta flygplats, är inte nöjd med den placering av stationen som Trafikverket vill se. Från början skulle en station ligga närmare själva avgångs- och ankomsthallen. Innan det är bestämt, går det inte att förhandla klart om hur Skavsta ska bidra till bygget av Ostlänken, säger han.

Men vad Skavsta ska bidra med är alltså inte klart.

– Vi skickade in vår slutrapport till tryck i går och Skavsta finns inte med. Där har vi inte gått i mål, säger Niklas Lundin, huvudsekreterare i Sverigeförhandlingen.

Finns det en risk att det inte blir någon station vid Skavsta?

– Det kan jag inte bedöma och jag vill inte spekulera om det.

Men Peter Steinmetz, vd på Skavsta flygplats, bedömer den risken som mycket liten.

[fakta nr="2"]

En tung orsak till att förhandlingarna med flygplatsen har strandat är att det inte är klart var en station skulle placeras, om det blir på bibanan eller huvudbanan.

– Så länge det inte är klart är det svårt att förhandla, säger Peter Steinmetz.

Och i den frågan står parterna mycket långt ifrån varandra. Nyköpings kommun och Skavsta vill se en station på huvudbanan, medan Trafikverket vill placera den på bibanan så att den inte stoppar upp för snabbtågen mot Malmö och Göteborg.

Peter Steinmetz påpekar dock att flygplatsen tydligt har uttryckt sin vilja att bidra till Ostlänken.

– Vi är beredda att ha ett långtgående åtagande och det erbjudandet står fortfarande kvar. Det har vi uttryckt skriftligen till Sverigeförhandlingen och jag hoppas att det erkänns i slutrapporten.

Men han tillägger också att ingen vet hur åtagandet ska se ut än.

Hur förhandlar ni vidare nu?

– Bra fråga. Det vet inte jag, säger Peter Steinmetz.

Enligt Niklas Lundin på Sverigeförhandlingen blir det en fråga för regeringen. På onsdag ska slutrapporten lämnas över till ministern. Där finns rekommendationer från Sverigeförhandlingen bland annat om Skavsta, men vad de går ut på vill han inte berätta innan rapporten har presenterats.