Det var vid elvatiden på tisdagsförmiddagen som en trafikolycka inträffade strax norr om Stavsjö, i södergående riktning, på E4.

En personbil, med två personer i, körde av vägen. Från fordonet kunde hjälp ringas in, men de som färdats i bilen tog sig ur själva och behövde ingen ambulans. Bilen kunde därefter först släpas till en ficka längs med vägen och sedan bärgas därifrån.

Under cirka en halvtimmes tid var därför motorvägens ena södergående körbana avstängt, men vid lunchtid var det åter fullt framkomligt.