Palaemona Mörner, kommunikationschef i Nyköpings kommun, säger att hon alltid har varit inte anser att det föreligger jäv och är nöjd med det.

– Jag litar helt och hållet på att vår jurist är kapabel att göra den bedömningen.

Med anledning av det som har kommit fram i rapporteringen om Bo i Nyköping-kampanjen och upphandlingen av reklamtjänster finns det två brister som behöver rättas till, anser Urban Granström. Dels borde de handlingar som inte fanns i diariet ha diarieförts och dels borde kommunen ha ett bättre system för att ha kontroll på hur mycket det handlas för inom ramavtalen.

– Som politiker har vi ansvar för rutiner och ska se till att det finns en inköpspolicy. Om den behöver ses över kan jag inte bedöma i dagsläget. Annars gäller det att vi ska följa lagar och regler. Det följer vi ordentligt.

SN har sökt kommundirektör Erik Carlgren för en kommentar, men inte lyckats nå honom.