Både skolan och omsorgen är underfinansierad i Nyköping anser den del av oppositionen som finns kvar av Alliansen när Centerpartiet har bytt sida. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har inget nytt namn än, utan nöjer sig med att kalla sig "MKDL". De oroar sig för det svaga ekonomiska resultatet som väntar för 2018 och planerar i sin skuggbudget för högre resultat än vad det nya styret gör under åren 2020 och 2021.

– Det ger oss bättre förutsättningar att möta lågkonjunkturen. Nyköpings svaga resultat de senaste åren är klart oroande, säger oppositionsråd Anna af Sillén (M).

Samtidigt presenterar MKDL flera satsningar i sin budget, bland annat på hemtjänsten. De drygt 14 miljoner kronor extra som det nya styret (S, MP och C) lägger på hemtjänsten är inte tillräckligt, enligt oppositionspartierna.

Artikelbild

Budgetförslaget från de tre oppositionspartierna utgår från samma prognos som det nya styret. Det är ännu oklart hur det blir med de utlovade välfärdsmiljarderna från regeringen. För Nyköping handlar det om cirka 25 miljoner kronor för 2019.

– Det räcker inte. Det visar det prognostiserade underskottet på 30 miljoner för 2018, säger Marita Göransson (KD).

De vill tillsätta en extern utredning av hemtjänsten i Nyköping för att ta reda på hur den ska organiseras bäst. De vill också ta bort kapacitetstaket och kravet på alla utövare att verka i hela kommunen, eftersom de anser att det slår mot småföretagandet.

MKDL vill också lägga mer pengar på skolan och stärka arbetet mot psykisk ohälsa bland eleverna.

De extra pengarna ska komma från besparingar från byte av styrmodell och framför allt effektivare upphandling. Här räknar de tre oppositionspartierna med att kunna spara över 100 miljoner kronor de kommande tre åren.

Artikelbild

Anna af Sillén (M)

– Det är en bedömning vi gör, säger Anna af Sillén.

Beräkningen att spara 25 miljoner kronor på effektivare upphandling 2019 är inte en optimistisk prognos, menar de, tvärt om.

Artikelbild

Marita Göransson (KD), Anna af Sillén (M) och Sofia Hallgren Remnert (L) presenterade sin budget med större satsningar på skola och hemtjänst.

– Vi kommer troligen att kunna spara betydligt mycket mer än så, säger Sofia Hallgren Remnert (L).

Mindre pengar läggs också på kultur. Exakt var pengarna ska tas vet de inte i nuläget, men kultur- och fritidsnämnden får 5 miljoner kronor mindre än i det nya styrets budget. Däremot vill MKDL se en fortsatt satsning på föreningar och ökar de bidragen med 1,5 miljoner kronor 2020.

[fakta nr="2"]

Att byta styrmodell är en fråga som Alliansen har drivit i flera år och i höst har även det nya styret meddelat att styrmodellen ska ses över.

– Det är positivt att den ska ses över. Vi behöver en modern styrmodell. Vi har länge påtalat att vi vill ha en effektivare, mer lättjobbad styrmodell med tydligare politiskt ansvarstagande, säger Anna af Sillén.

Det budgetförslag som MKDL presenterar bygger på samma prognos som det nya styrets budget. I den prognosen ingår de 5 välfärdsmiljarder som förra regeringen utlovade före valet. Men i budgetpropositionen från övergångsregeringen finns de pengarna inte med. Om de kommer att läggas till i en ändringsbudget beror på vilken regering Sverige får.

– Det är klart att de pengarna borde betalas ut till kommunerna, så borde det vara, säger Anna af Sillén.

Om de uteblir handlar det om cirka 25 miljoner kronor för Nyköpings kommun under 2019 och lika mycket året efter det.

– Nyköpings kommun bör inte vara för beroende av statsbidrag och med den här budgeten står vi bättre rustade framöver om pengarna uteblir.