Företaget Orio AB hade under tredje kvartalet i år ett rörelseresultat på två miljoner kronor. Under samma period 2018 var rörelseresultatet minus 10 miljoner kronor vilket innebär att rörelseresultatet stärkts. Nettoomsättningen under perioden januari till september 2019 var 390 miljoner kronor. Årets omsättning efter skatt var därmed en minskning med 16 procent jämfört med motsvarande period förra året. 

Orio AB är ett industriföretag med ett affärsområde med försäljning av reservdelar till Saab-bilar och en logistik del. Försäljningen för området parts som är koncernens försäljning av reservdelar var lite bättre än vad som förväntats med det antal Saab-bilar som finns idag. 

– Affärsområdet förstärker därutöver sin bruttovinstmarginal jämfört med föregående år, säger Gustaf Ljunggren, vd i Orio AB i ett pressmeddelande. 

Affärsområdet Logistics har hand om logistikdelen och har jobbat med att öka antalet kunder. Men antalet nya kundkontrakt under perioden har inte varit samma som de förväntade. Den löpande verksamheten hade ett kassaflöde som var på 11 miljoner kronor för kvartalet. Soliditeten för bolaget i slutet av september var 74 procent. 

2013 bytte företaget namn från Saab Automobile Parts AB. Huvudkontoret finns på Arnö i Nyköping och har ungefär 100 anställda. Det finns också ett avdelningskontor i Trollhättan och nio helägda dotterbolag i Europa och USA. Företaget har funnits i över 70 år.