– Jonas har varit en fantastisk drivande kraft i omställningsarbetet och har landat en ny tydlig strategi för Orio framåt. Men styrelsen har tagit beslutet att vi behöver en ny vd på plats, säger Charlotte Hansson, styrelseordförande för Orio AB.

Jonas Tegström rekryterades 2014 från förpackningskoncernen Lamiflex i Nyköping där han var vd, och under de senaste fem åren har han lett ett stort omställnings- och utvecklingsarbete för Orio AB.

– Det har varit fem händelserika år med omställningen av reservdelsverksamheten och uppstarten av logistikverksamheten i Nyköping, uttalar han i ett pressmeddelandet.

Orio AB har redovisat minussiffror de senaste åren och senaste kvartalsrapport (januari – mars) visar på en fortsatt nedgång. Nettoomsättningen för första kvartalet 2019 uppgick till 127 miljoner kronor, en

minskning med 18 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år (då nettoomsättningen var 157 miljoner kronor).

Charlotte Hansson säger att det är en naturlig följd när Saab fasas ut på marknaden och att bolaget därför behöver ny affärsmodell.

Jonas Tegström kommer vara kvar som vd under rekryteringsprocessen, och det finns i nuläget inga planer på övriga personalförändringar.

– Vi befinner oss på en konkurrensutsatt marknad som kräver en omställning av affären, men vi har personal med stor kunskap och vana att leverera reservdelar och distribuera. Att bygga vidare på den kunskapen är viktig för oss.