– Nyköping växer med 700 invånare per år, varav 90 procent fastnar i tätorten. När Ostlänken byggs, kommer siffran att höjas kraftigt. Då kommer den ursprungliga planen för Dammgruvan troligen inte att räcka till, säger Erik Carlgren.

Området, tänkt som en trädgårdsstad med hållbarhetsfokus, är beläget mellan Katrineholmsvägen och järnvägen mot Norrköping..År 2012 presenterades ett ambitiöst planförslag med öppet hus för kommuninvånarna, som innehöll bland annat 2 100 bostäder i fem etapper. De första, med 500 bostäder, skulle stå klara 2018.

Men den detaljplan som krävs för att börja bygga, är fortfarande inte framtagen hos kommunen.

Artikelbild

| Så här presenterades trädgårdsstaden Dammgruvan av Nyköpings kommun 2012. Ett planförslag med 2 100 bostäder, att bygga i fem etapper mellan Katrineholmsvägen och järnvägen mot Norrköping.

– Det kostar mycket tid och pengar att ta fram en sådan. Det har lagts åt sidan till förmån för andra stadsdelar, där detaljplaner funnits och byggen kunnat komma i gång snabbare, säger Erik Carlgren.

Men på sikt kan det bli en detaljplan för Dammgruvan, beroende på befolkningstillväxt och var byggföretagen vill bygga.

– Jag tror på området. Det ligger centralt och strategiskt till, när nya resecentrum byggs vid järnvägsstationen.

Men det var inte bara avsaknaden av detaljplan som fick Dammgruvanprojektet att halka efter. Nyköpings kommun har också beslutat att "förtäta staden inifrån och ut", vilket betyder att varje nytt bygge ska hamna så centralt som möjligt.

Artikelbild

I området där trädgårdsstaden Dammgruvan planerades, finns bland annat handelsträdgård, begravningsplats, fornlämningar, koloniträdgårdar och strövområden.

– Det är mest ekonomiskt, till exempel med tanke på vägar och kommunikationer, säger Erik Carlgren.

För Dammgruvans del var det just trafikflödet som blev en bromskloss, då Blommenhovsvägen och Brunnsgatan inte bedömdes tåla den höga belastning det nya bostadsområdet skulle ha gett.

Artikelbild

Ur SN 5 januari 2012.

Men nu är en trafikanalys för området närmast centrum på gång. Detta med anledning av byggplanerna för området Nöthagen, beläget mellan järnvägen, E4 och Blommenhovsvägen. I dag är det ett industriområde, men det planeras att bli ett bostadsområde.

– Förslaget är cirka 1 000 bostäder i flerbostadshus och en del radhus. Vi är i startskedet med detaljplanen, där byggbolaget och kommunen arbetar tillsammans, säger Maria Ljungblom, plan- och naturchef på Samhällsbyggnad i Nyköpings kommun.

Artikelbild

| Industriområdet Nöthagen, beläget mellan järnvägen, E4 och Blommenhovsvägen. Här vill Samhällsbyggnadsbolaget och HSB bygga omkring 1 000 bostäder.

Nöthagen kan, enligt kommundirektör Erik Carlgren, liknas vid "etapp 1" i det gamla Dammgruvanprojektet.

– Jag tror att vi får se de första bostäderna byggas i Nöthagen inom tre år, och det känns som en väldigt bra idé att bygga där, säger han.

Även Maria Ljungblom är positiv:

– När vi jobbar med detta har vi med oss Dammgruvan som framtida utbyggnadsområde. Frågan är inte död!