Trafikverket går vidare med sitt förslag om en kort bibana med station på bibanan i stället för på huvudbanan. Det är det förslag som fick Nyköpings kommun att reagera kraftigt när det presenterades i somras och både kommunalrådet Urban Granström (S) och Skavstas vd Peter Steinmetz var mycket kritiska.

När stationen planerades på huvudbanan skulle den ligga ungefär vid dagens långtidsparkering. Trafikverket har efter sommarens diskussioner placerat Skavstastationen på bibanan, men så nära Skavsta som möjligt, vilket gör att det i framtiden är möjligt att bygga en station vid Skavsta även på huvudbanan. På så sätt skulle de två Skavstastationerna kunna hänga ihop.

– Om operatörerna som kör höghastighetstågen ser en affär i att stanna med höghastighetstågen vid Skavsta finns möjligheten att i framtiden även bygga en station på huvudbanan, säger Einar Schuch, regional direktör vid Trafikverkets region öst.

– Det är mycket en operatörsbedömning.

Enligt Trafikverket är det i det här läget bättre även för Skavsta att lägga stationen på bibanan, eftersom verket bedömer att operatörerna inte skulle vilja stanna oftare än en gång i timmen om stationen låg på huvudbanan.

– När hela höghastighetssystemet är byggt, då kan man köra halvtimmestrafik till Skavsta, annars blir det bara timmestrafik. Vi gör bedömningen att för kapacitet och trafikering är det här den bästa lösningen.

Men Nyköpings kommun ställer sig fortsatt skeptisk till det förändrade förslaget.

– Vi har en avsiktsförklaring om en station på huvudbanan som vi är nöjda med, säger kommunalrådet Urban Granström (S).

– Vi tycker inte vi har några skäl att ändra den.

I dagsläget bedömer Trafikverket inte att Skavsta, med två miljoner passagerare per år, är tillräckligt stort för att det ska vara attraktivt för operatörerna att stanna på huvudbanan.

– Men Skavsta har ett miljötillstånd för sex miljoner passagerare. Om det skulle öka kraftigt är det fullt möjligt att tänka sig två stationer, säger Einar Schuch.

Om operatörerna i framtiden vill ha en station även på huvudbanan skulle de två stationerna skulle inte ligga exakt intill varandra.

– Vi kan inte dra bibanan så kort att det skulle bli en helt och hållet gemensam station, det klarar inte terrängen med hänsyn till Nyköpingsåns dalgång, säger Einar Schuch.

Stationen på bibanan placeras ungefär 50 meter västerut från den plats där stationen skulle kunna ligga på huvudbanan.

– Det är korta avstånd, det är den justeringen vi gjorde efter diskussioner med kommunen och flygplatsen.

Men är det ens rimligt att tro att det kan bli aktuellt med två stationer vid Skavsta?

– Om Skavsta flygplats ökar är det inte alls orimligt.

Det skulle också göra det möjligt för pendlare som bor utanför tätorten att åka från Skavsta i stället för från resecentrum. Och med station både på huvudbanan och bibanan skulle man kunna välja mellan ett dyrare och snabbare alternativ å ena sidan och ett billigare och långsammare alternativ å andra sidan.

Att i dagsläget bygga en station vid Skavsta på huvudbanan när Trafikverket bedömer att underlaget inte är tillräckligt stort skulle vara ett slöseri med skattepengar, enligt Einar Schuch.

– Man bygger inte en station när den inte kommer att användas tillräckligt, det är ganska många statliga miljoner det handlar om.