Trots glittrande solsken, fågelkvitter och en sval sjöbris var det inte direkt någon glidardykning med bra sikt och spännande saker att titta på för marinarkeologerna på plats i Uttersjön. Tvärt om: Sikten var dålig och inga spännande fynd väntas just här.

– Det här var inte direkt Sörmlands hetaste arkeologiska område, konstaterar marinarkeolog Mikael Fredholm.

Han dyker upp vid den lilla träbryggan i det glittrande vattnet bara ett tiotal meter från E4. I handen har han en näve lera.

Artikelbild

Torrdräkt är ett måste, av säkerhetsskäl, även om det blir varmt. Mikael Fredholm, marinarkeolog på Sjöhistoriska museet, är på väg för att leta fornlämningar under vattenytan.

– Botten är täckt av lera och näckrosor. Det är en meter djup lera, minst, säger han.

Närliggande Holmsjön har också undersökts, men utan några spännande fynd. Sjöarna är en del i de arkeologiska utredningar som görs längs med den sträcka där Ostlänken planeras.

– Vi pekar ut platser där vi tror det kan finnas fornlämningar. Härifrån och till Skavsta är det 50 till 60 ytor som ska utredas, säger Magnus Djerfsten, kulturmiljöspecialist på Trafikverket.

Det kommer att bli otroligt mycket arkeologi

Artikelbild

Marinarkeolog Patrik Höglund, Magnus Djerfsten, kulturmiljöspecialist på Trafikverket samt marinarkeologerna Håkan Altrock och Mikael Fredholm.

Cecilia Grusmark, länsstyrelsen

Mikael Fredholm simmar längs med kanten på sjön och letar med händerna. I grunda Uttersjön är det för grumligt att se något, även med ficklampa. Och de flesta fynden brukar hittas nära strandkanten.

Artikelbild

Marinarkeolog Mikael Fredholm dök i Uttersjön för att leta fornlämningar. Men det fanns mest lera på botten. I båten sitter kollegan Håkan Altrock.

– Vassen är jobbig, man kommer inte så lätt in där, men bryggorna och vraken ligger ofta där. De flesta vrak har inte förlist i storm utan har blivit lämnade, säger Patrik Höglund, marinarkeolog och projektledare för dykningen i Uttersjön.

Vissa fynd har tidigare gjorts i Trosaån och i Nyköpingsån. Men de allra flesta arkeologiska undersökningar görs på land. Och det finns mycket att hitta längs den sörmländska sträckningen av höghastighetståget.

Artikelbild

Närmast strandkanten kan de bästa fynden hittas, men de kan vara svåra att hitta bland all vass.

– Det kommer att bli otroligt mycket arkeologi, vi räknar med att vi kommer göra 200 undersökningar, säger Cecilia Grusmark, antikvarie vid länsstyrelsen i Sörmland.

I Sörmland finns fornlämningar från i princip alla tidsåldrar.

Artikelbild

Mycket lera finns det på botten av Uttersjön, konstaterar Mikael Fredholm.

– Det är så lång sträckning. På de högsta höjderna, det som var skärgård på stenåldern, hittar man stenåldersboplatser. Men det finns allt från sentida torp, spår från kolning, till järn- och bronsåldersboplatser och hällristningar.

I Uttersjön hittades en gammal eka på botten, men den var troligtvis från 1950-talet och kvalificerar inte in som fornlämning. Arkeologernas hopp står nu till åmynningen längre bort som väntar på att utredas. Där kan lämningar finnas från gammal gruvverksamhet.

Artikelbild

Vanligtvis kommunicerar dykaren med kollegan som står över ytan via en speciell ledning, men i Uttersjön är det så grunt att Mikael Fredholm sticker upp huvudet och berättar för Håkan Altrock som sitter i båten om han skulle hitta något.

Här gjordes undersökningarna i Uttersjön:

[map type="google-maps" lat="58.81870811930814" long="17.144440749711293" zoom="11" view_type="roadmap" marker="true"]