Bemötandet är bra, insatserna som görs leder till förändring och de möts med respekt samt att det finns många vägar in i vården. Det är några av saker som drygt 800 patienter inom psykiatri- och beroendevården lyfter fram som positivt.

Men undersökningen visar också att nära hälften tvingas vänta längre än en månad på hjälp.

– Att jobba med sitt missbruk är en färskvara därför är det av största vikt att man får behandling så fort som möjligt, säger Karin Dahlqvist Claesson, länssamordnare för uppdrag psykisk hälsa, i ett pressmeddelande. Hon tillägger att en del synpunkter gör att man ska se över arbetssätt.