Med knappt fem månader till valet 2018 vill medlemmarna i de fyra stora pensionärsorganisationerna ha svar på frågor som rör äldre. Vid förra valet arrangerades en liknande utfrågning på Träffen där företrädare från varje parti fick svara på pensionärernas frågor. Då stod den icke fungerande färdtjänsten i fokus men även frågan om mellanboende som fortfarande är en av de viktigaste frågorna för östra Sörmlands pensionärer.

Laila Bergkvist är medlem i Svenska kommunal pensionärers förbund SKPF och sitter i KPR där företrädare från de fyra stora intresseorganisationerna finns representerad. Hon berättar att de frågor som kommer tas upp på tisdag är frågor som kommit fram i samband med olika medlemsträffar. SPF Seniorerna har även sammanställt enkäter som ställts till personal inom hemtjänsten, samt frågor rörande boende som ställts direkt till medlemmarna.

‒Bostäder är en av de viktigaste frågorna inför valet 2018. Vi eftersöker trygghetsboenden mellan hemmet och äldreboendet, ett slags mellanboende med personal. I dag finns bara trygghetsboenden utan personal, säger Laila Bergkvist.

Maten på äldreboendena är också en het fråga, liksom bristen på utbildad personal inom hemtjänsten.

‒Politikerutfrågningen sker i stora salongen på Culturum och vi hoppas det kommer mycket folk. Alla är välkomna och vi hoppas få svar på alla frågor.

I ett pressutskick från SPF Seniorerna lyfts även rätten att som gammal få bestämma över sin egen tillvaro.

‒Vi vill kunna välja boende och måste även ha tillgång till kommunikationer.