Nazisterna vägrade legitimera sig då de stoppades av polis vid Ekensberg i början av april. Det blev tumult som slutade med att poliser använde pepparsprej och satte handbojor på två NMR:are. En av aktivisterna blev biten i vänster underarm och blev omplåstrad på akuten.

Efter händelsen gjordes en anmälan om misshandel/tjänstefel.

Händelsen hänvisades till riksenheten för polismål. Specialåklagare vid myndigheten har nu beslutat att inte inleda förundersökning. Det motiveras med att uppgifterna inte ger anledning att anta att polisen gjort sig skyldig till brott som hör under allmänt åtal.