SN har flera gånger skrivit om Sveriges mest hotade sötvattenmussla, som ställer mycket höga krav på sin vattenmiljö. Forskare har inom projektet för första gången någonsin odlat fram målarmusslan och återintroducerat den i svenska vattendrag.

– Det är jättekul att "målarmusslan" uppmärksammas på Europanivå. Vi är så stolta och glada över det här projektet. Vi har förbättrat vattenkvaliteten och ökat fisk- och musselproduktionen totalt elva vattendrag, varav tre finns i Södermanland, berättar Helena Herngren.

Totalt har elva sydsvenska vattendrag om tillsammans 300 kilometer restaurerats med en budget på 50 miljoner kronor, varav hälften finansieras av EU.

Artikelbild

Alla europeiska Life-projekt har utvärderats och "Målarmusslans återkomst" tillhör dem som valts ut som "Best projects". Bästa projekt får pris den 23 maj i Bryssel.