Boende i Spelhagen har samlats för att diskutera de tre nya kvarter som ska byggas på Västra hamnsidan. Här planeras 500 bostadsrätter med ett höghus i varje kvarter. Det högsta blir 14 våningar och minst 44 meter högt, ungefär lika högt som silon. De övriga två är planerade som tiovåningshus och cirka 32 meter höga. Dessa tillsammans med det planerade segelhuset på andra sidan hamnbassängen, som kan bli högst av alla, gör att röster höjs mot att Nyköpings siluett håller på att förändras till det sämre.

– Tidigare har man talat om småskalighet, det här bryter flagrant mot det, säger Ulf Abrahamsson som bor i de nybyggda husen i västra hamnen.

– Det är på väg att bli ett nytt Manhattan här nere.

Artikelbild

Björn Holmquist sitter i styrelsen i bostadsrättsföreningen i de befintliga husen på västra sidan och håller i en rundvandring för att visa grannarna vad som är på gång.

– Vi är starkt kritiska till det här förslaget i föreningen, säger han.

– Stadens historiska siluett förändras. Nyköpings karaktär som småstad kan förändras från småstad till stad med storskalig hamnbebyggelse.

[fakta nr="1"]

Artikelbild

Hamnen som kommunen har gjort i ordning kommer att förstöras av nya bebyggelsen, befarar Björn Holmquist.

Föreningen ser gärna en upprustning av kajerna och tycker att det är bra att det byggs i området. Men de skulle hellre se en bebyggelse längs småbåtshamnen som är anpassad till befintliga bebyggelsen i området, exempelvis hus som liknar radhusen på Brandholmen.

Artikelbild

Kommunerna har utrett hur väl höghus passar in i stadsbilden och kommit fram till att Spelhagen ligger tillräckligt långt från de områden som skulle störas av hög bebyggelse.

– Inne i stan aktar vi oss för att bygga högt eftersom det kan påverka riksintresset för kulturmiljön, säger Louice Persson, planarkitekt i Nyköpings kommun.

Samtidigt växer Nyköpings befolkning och bristen på nya bostäder är stor.

– Då är det viktigt att vi bygger lönsamt och effektivt. Ett sätt att göra det är att omvandla de områden som redan är utbyggda med gator och ledningar, men även att bygga mer på höjden, säger Louice Persson.

– Det är ett sätt att ta vara på de resurser som redan finns.

Nästa vecka håller kommunen informationsmöte om byggplanerna på Västra hamnsidan och samråd pågår till den 3 september.

Planerna för segelhuset på östra sidan om hamnen har inte kommit lika långt än, men arbetet fortskrider.

[fakta nr="2"]