Psykolog Alice Dahlberg känner igen mycket av det eleverna på Enskilda gymnasiet beskriver men tror inte att valet av program, eller vilken skola eleverna studerar på, är de största bidragande orsakerna till stress. Utan det handlar ofta om de inre kraven och synen på prestation.

– De belönar sig själva med prestation. Om jag presterar si så kan jag uppleva mig så, säger hon.

För att hjälpa pressade elever genom sina studier anser Dahlberg att föräldrar och lärare ska jobba med att belöna försöken – inte prestationen.

– Bra du försökte, du kämpade.

Det förebyggande arbetet handlar dessutom om att träna eleverna att se utanför studierna.

– Skolan och jobbet är en viktig del av livet. Men det är också en del av livet. Vi måste fylla det med annat också.

Hon liknar måendet med en stol, där benen kan vara familj, skola, vänner och fritidssysselsättning.

– Det kan vara lite rangligt i ett ben men blir det fler ben är det inte stabilt längre, säger hon.

Dahlberg tycker att det är viktigt att lärare och skolan förmedlar att de andra "stolsbenen" är betydelsefulla. Skolor som uppmuntrar "hobbygrupper" eller liknande är föredömliga.

– De visar med handling att det finns andra saker som är viktiga.

Förälder kan också göra misstaget att lägga ett för stort fokus på studierna. Risken blir att ungdomar som redan är väldigt upptagen med skolan får mer frågor om skolan. Något som kan leda till att ungdomar snarare pluggar lite extra i stället för att lägga tid på återhämtning.

– Visa intresse för det som finns utanför, så som kompisar.

De tre pusselbitarna för att främja välmåendeär mat, sömn och fysisk aktivering. Sömnen tror Dahlberg att eleverna själva kan göra mycket åt genom att gå ner i varv i tid.

– Lägg undan skärmar en bra stund innan du ska sova. Det handlar inte bara om skärmljuset utan om stimulering från det du tittar på som triggar hjärnan, säger hon.

Fysik aktivering behövs för att hjärnan ska må bra och behöver nödvändigtvis inte vara så krävande som det kanske låter.

– Försöka aktivera kropp och hjärna med fysisk aktivitet och se till att komma ut i dagsljus.

Alla tre bitarna kan föräldrar stötta i. Speciellt frukosten kan vara ett problem för stressade ungdomar. Genom att skicka med en smörgås till skolan underlättas vardagen.

– Mat är superviktigt. De behöver sin näring när hjärnan växer.

Tonåringar är som ett mellanting mellan barn och vuxna och även om de kan fatta vuxna beslut så är de fortfarande beroende av trygga vuxna som stöttar dem i sin utveckling och i beslutsfattande

– Vi som står på andra sidan tänker att det är inte hela världen om du får ett lite sämre betyg på det nationella provet. Ingen kommer kolla på det här senare, säger hon.

Något som ungdomarna kan ha svårt att se.

Huvudet kan dessutom vara fyllt med tankar om resor, jobb, studier och annat. Och det ska gärna ske under en kort tidshorisont.

– Okej, om du ska göra allt det där innan du är 25. Vad ska du göra resten av livet då?

Studietiden går fort för många elever och därför är det lätt att dra slutsatsen att resten av livet kommer gå i samma höga tempo.

– Håll ut under gymnasietiden och försök också att ha roligt!