Brandkärrskolan och dess matsal byggdes under åren 1967-1968. I dag fungerar dessa lokaler som ett mottagningskök samt matsal för Brandkärrskolans verksamhet.

Nu bedöms byggnaden vara i behov av nya ytskikt, såväl invändigt som utvändigt. Fasaden, fönsterkonstruktioner och förbättringar i taket samt ventilation nämns, precis som ett nytt aggregat med värmeåtervinning för att minska energiförbrukningen.

Renoveringsperioden är tänkt att vara i slutet av detta år och under tiden föreslås andra ytor i skolan fungera som matsal under tiden.

Kostnaden för det hela, om kommunstyrelsen beslutar positivt i frågan, väntas bli cirka tio miljoner kronor.