Kontrollen, som gjordes nyligen på en restaurang i Nyköping, slog ner på tre punkter.

1: Det var smutsigt vid exempelvis diskmaskinen och på lister till ett kylskåp.

2: Personalen kunde inte redogöra för var termometern fanns. Det ansågs därmed finnas risk för att livsmedel förvarades vid för hög temperatur, vilket kan framkalla sjukdomsframkallande mikroorganismer.

3: Rutinerna för nedkylning fanns vara så bristfälliga att det beslutades om förbud mot nedkylning av livsmedel.

När det gällde smutsen och de oklara temperaturerna i lokalen kommer detta att kontrolleras närmare vid nästa ordinarie kontroll utförd av kommunen.