– Oavsett hur det går i valet måste vi börja med budgetarbetet. Det är vårt ansvar att lägga fram en budget, säger Urban Granström (S).

Opinionsmätningarna visar att Sverigedemokraterna får mer inflytande i riksdagen och därmed kan deras inflytande också öka i Nyköpingspolitiken. Vad som händer om varken det rödgröna blocket eller Alliansen får egen majoritet vill de tre kommunalråden dock inte gå in på.

– Det får vi se då, säger Urban Granström.

Om S, V och MP skulle få mandat att fortsätta styra tillsammans har de ändå en grov plan för budgetåret 2019.

– Vi har haft lite snäva marginaler, nu skaffar vi oss bättre marginaler, säger Urban Granström.

Nästa år räknar de med ökade skatte- och statsintäkter på mellan 125 och 130 miljoner kronor. En stor del av de pengarna ska gå till hemtjänsten som i många år har dragits med stora underskott.

– Vi har tittat länge på effektiviseringar i hemtjänsten. Nu kommer man inte längre med det och då behövs mer resurser, säger Nicklas Franzén (V).

En del pengar ska också gå till övrig äldreomsorg och socialtjänst, exakt hur mycket är dock inte klart än. Delar av de extra skattepengarna ska också läggas på skolan.

– Vi tror att det är en vettig investering för att höja resultaten i skolan. De svagaste eleverna behöver komma upp i resultat och det är där satsningen behövs, säger Urban Granström.

Pengar behövs också för att kunna höja lärarlöner för att vara konkurrenskraftig som arbetsgivare, säger han.

I nuläget redovisas satsningarna bara i grova drag.

– Vi ser att det här behöver göras. Exakt hur det ska se ut får vi prata vidare om sen, säger Malin Hagerström (MP).