Månaderna innan konkursen var ett faktum ryktades det om att Rydbergs bygg AB hade ekonomiska problem. Samtidigt visade värderingsinstitutens analyser av bolaget inte något oroväckande. Tvärtom. Bolaget hade tillgångar på tiotals miljoner kronor.

Nu har vi facit. Rydbergs bygg AB och sju systerbolag har försatts i konkurs. Koncernens tre fastigheter beräknas vara värda mellan 70 och 80 miljoner – men samtidigt har bolagen skulder på 180 miljoner. Det saknas alltså 100 miljoner kronor för att alla som har krav på bolagen ska få ut sina pengar.

Hur skulderna kunde bli så stora?

Konkursförvaltaren bedömer att Rydbergs problem kan ha börjat efter en strid med Nyköpings kommun om notan för Hjortensbergsbadet. Parterna nådde en förlikning som innebar att Rydbergs fick 15 miljoner kronor mindre i betalning än bolaget först fakturerat.

Nu har konkursförvaltaren även upptäckt att Rydbergs bygg har en fordran på ett av sina systerbolag. Svärdsklova AB har en skuld till Rydbergs på sju miljoner kronor.

Men kan dessa 15 miljoner kronor för Hjortensbergsbadet, tillsammans med en fordran på sju miljoner på Svärdsklova AB, ha orsakat en konkurs där skulderna uppgår till 180 miljoner kronor?

I teorin kan så vara fallet. Med 15 plus sju miljoner kronor på banken hade Rydbergs kunnat fortsätta verksamheten och så småningom hade det trillat in pengar för pågående projekt. När i stället konkursen är ett faktum, så är det bara skulder som trillar in.

Under sex månader ska nu konkursförvaltaren gå igenom vad som hänt i bolagen och bland annat försöka ta reda på vad som orsakat konkurserna. Fram till dess är bristen på likvida medel (som en konsekvens av Hjortensbergsbadet och koncerninterna skulder) en god teori.