Ett så kallat edgångssammanträde ska hållas för vart och ett av de konkursade bolagen.

På sammanträdena kommer konkursförvaltaren att redovisa vilka tillgångar och skulder som finns i vart och ett av bolagen. Bolagens företrädare, vd Inge Tallberg, ska sedan intyga att konkursförvaltarens sammanställning är riktig.

Det var den 23 april som Rydbergs bygg AB, Kempes och Edvin Nilson och son plattsättning AB gick i konkurs. Totalt berördes ett 100-tal anställda.

Dessa tre konkurser påverkade en rad byggprojekt i kommunen, bland annat flera projekt som Nyköpingshem har. Senare har en annan firma tagit över projekten och erbjudit de anställda i konkursbolagen fortsatt anställning.

Kort därefter, den 2 maj, försattes även moderbolaget, Bergs fastigheter AB, i konkurs.

Senare i maj gick även Svärdsklova i Nyköping AB, Fastighets AB Åkroken, TCI Sweden AB och Kristola Tallberg projekt AB i konkurs.

Samtliga bolag ingår i samma koncern.