En rad förslag presenterades vid pressträffen som ägde rum utanför nyligen utbyggda Bryngelstorpskolan på torsdagen. Förslag som Socialdemokraterna vill driva om de får väljarnas förtroende att fortsätta styra Nyköping.

Skillnaden mellan olika skolor i Nyköping är för stor, anser partiet.

– Vi vill fördubbla ersättningen som fördelas efter socioekonomiska faktorer, säger kommunalrådet Urban Granström.

Redan i dag fördelas en viss del av elevpengen så att skolor med större behov får mer pengar. Men S vill alltså höja den andelen som i dag ligger på under 15 procent till 25-30 procent. Föräldrarnas utbildningsnivå spelar exempelvis roll för hur eleverna presterar och det är en faktor som räknas med.

– Vi har ett kompensatoriskt uppdrag och det ser olika ut på olika skolor. Det kräver olika resurser.

Som det ser ut i dag innebär detta i praktiken att flera friskolor i Nyköping skulle få lägre ersättning och vissa kommunala skolor där eleverna behöver mer stöd får högre ersättning.

– De flesta friskolor kommer att få mindre ersättning, men inte alla, säger Kent Pettersson, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Men Urban Granström betonar att fördelningen också kommer att påverka olika kommunala skolor.

– Det viktiga är att de elever som behöver stöd får mer resurser, säger han.

Dessutom vill S återinföra resursskolan, något som togs bort för några år sedan.

– Det var ett felaktigt beslut. Jag tror aldrig jag har fått så tydliga signaler på något område, det var synd att vi la ner den, säger Kent Pettersson.

Resultaten på högstadiet och gymnasiet är låga i Nyköping jämfört med landet. Genom att tillsätta en lokal skolkommission vill Socialdemokraterna ändra på det. Lärare, rektorer, elever och politiker ska delta och arbeta kontinuerligt med att höja betygen i Nyköping.

[fakta nr="1"]

Frågan om hur stor den nya skolan som planeras vid Rosvalla egentligen är togs också upp. Alliansen har lovat att inte bygga en jätteskola. Nu svarar Socialdemokraterna att de inte heller ska göra det, utan bygga en "lagom stor" skola. Tre nya skolor planeras, vid Rosvalla, på Arnö och i Oppeby. Alla ska ha tre parallellklasser.

– Det behövs för att garantera viss kvalitet när det gäller exempelvis elevhälsa och specialsalar. Det är inte heller bra om små barn måste gå mellan olika skolor. Om vi ska bygga nytt ska vi inte bygga så att vi tvingas till såna lösningar, säger Urban Granström.

Det står att nya skolan ska ge plats för 700 elever, men det tycker även S är i mesta laget.

– Det är för att särskolan är inräknad och för att inte bygga för litet, men 700 elever är mesta laget för en F-6-skola, säger Kent Pettersson.