I dag är så kallad aktiv grupphästhållning på tapeten i hästvärlden. Hästarna går utomhus i flock dygnet runt och fodrar sig själva med hjälp av datastyrda foderautomater. Det anses vara bra såväl för hästarnas hälsa som för personalens arbetsmiljö.

Så planeras anläggningen vid Flättna fungera, precis som Sveriges riksanläggningar för hästsport: Strömsholm, Flyinge och Wången. Ellinor Fuchs, projektledare på paraplyorganisationen Hästnäringens Nationella Stiftelse, säger att det är att föredra av flera skäl.

– Det är det bästa för hästarna och man vill effektivisera arbetet med dem, säger hon.

Hästarna får tillgång till ligghall och foder i hagarna. De får en viss mängd mat baserat på ett chip som styr hur mycket häst X eller Y ska ha.

Anläggningen vid Nyäng på Flättna är tänkt att ha plats för 30 hästar och planeras stå färdig 2020, men förberedas för fler. Den totala ytan för grupphästhållningen är 13 000 kvadratmeter, att jämföra med en fullstor fotbollsplan som är ungefär 5 000 kvadrat.

När det är dags för ridlektioner tar personal in hästarna till skötselspiltor och därefter får de gå ut igen.