Sverigeförhandlingen som sedan 2014 har förhandlat med kommuner, regioner och flygplatser om bostäder, kollektivtrafik och finansiering i samband med nya höghastighetsjärnvägen upphör att existera i dagarna.

Men hur det blir med en station längs Ostlänken vid Skavsta flygplats är inte klart än. Därför föreslår Sverigeförhandlingen att Trafikverket tar över förhandlingarna med Skavsta. Detsamma gäller för Landvetters flygplats utanför Göteborg, som inte heller har något färdigt avtal. Det framkom när Sverigeförhandlingen lämnade över sin slutrapport till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på onsdagen.

Skavsta flygplats har skickat ett brev till Sverigeförhandlingen för att poängtera sitt intresse för en station vid flygplatsen samt att beklaga att förhandlingen inte har slutförts.

I sin slutrapport förordar också Sverigeförhandlingen att snabbtågen ska kunna gå i 320 kilometer i timmen på höghastighetsjärnvägen. Trafikverket har tidigare föreslagit att tågen ska kunna gå i max 250 kilometer i timmen eftersom kostnaden stiger kraftigt med de högre hastigheterna. För att kunna bygga för tåg i hastigheter på över 300 kilometer i timmen behöver staten låna pengar.

– När vi bygger ut järnvägen för höghastighetståg som kan köra i hastigheter om 320 kilometer i timmen skapar det enorma samhälls- och klimateffekter. Höghastighetsjärnvägen är dessutom ett viktigt bidrag till att Sverige ska vara koldioxidneutralt 2045, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlare i Sverigeförhandlingen.