Anmälan till Konkurrensverket gäller förhållandet att Saga rail hittills inte har släppts in på SJ:s säljplattform, som beskrivs som "superdominerande" av Saga rail.

Bolaget uppger också att det inte är "förenat med sans och vett" att köra tåg på den svenska marknaden, utan att ha tillgång till kanalen. Därför ställer man tågen i avvaktan på att Konkurrensverket har tagit ställning till anmälan.

Enligt Saga rail har man en pågående dialog med SJ om att få vara med på säljplattformen, men bolaget anser att det går för långsamt framåt.

– Därför känner vi att det är nödvändigt att öppna också detta spår, även om det på sitt sätt känns lite tråkigt, säger Mats Nyblom, styrelseordförande i Saga rail, om anmälan till Konkurrensverket.

Det rosa tåget började trafikera sträckan Linköping - Stockholm i slutet av februari i år. Bolaget har koncentrerat sig på veckoslutstrafik. I Nyköping har tåget stannat på fredagar och söndagar, med en avgång mot Stockholm och en mot Linköping respektive dag.

Enligt Saga rail kommer tågen att stå fram till dess att bolaget får tillgång till SJ:s säljplattform.

– Vi hoppas i första hand på att nå en överenskommelse med SJ och i andra hand på att Konkurrensverket snabbt fattar ett interimistiskt beslut, så att vårt rosa tåg snart kan vara ute och rulla igen, säger Mats Nyblom.

Enligt Saga rail har samtliga bolag med tågtrafik tillgång till SJ:s säljplattform, utom Saga rail och MTR express.

SJ vill inte kommentera själva anmälan men Carl-Johan Linde, presskommunikatör på SJ, skriver följande i ett mejl till SN:

– Vi har inga kommentarer kring hur Saga rail väljer att bedriva sin verksamhet, men konstaterar att tågoperatören sedan länge kommunicerat ett planerat trafikuppehåll från 15 juni fram till hösten.