Thom Zetterström är kritisk till att Nyköpings kommun baserar sin budget på statsbidrag och att det är "tomt i ladorna" trots att Sverige befinner sig mitt i en högkonjunktur. Han jämför kommunernas ekonomi med en familjs hushållsbudget där man ju inte vill vara beroende av bidrag, utan måste spara för att ha råd.

– Vi är beroende av det här systemet och har inga instrument för att komma ur det. Därför vill SD på sikt fasa ut systemet med statsbidrag och utjämningen mellan kommuner som vi tycker är orättvisa.

Sverigedemokraternas ekonomiska talesperson Oscar Sjöstedt svarar i ett mejl att SD inte alls har för avsikt att skära ned på statsbidragen. Tvärtom, skriver han, att staten kommer behöva ta ett större finansieringsansvar för den kommunala välfärden.