Den ekonomiska situationen är tuff i Nyköping och alla siffror pekar mot att den kommer att fortsätta vara det, menar Malin Karlsson, gruppledare för SD i Nyköping. Till det kommer effekterna av coronasmittan.

– Vi har sett hur inköpsstopp har slagit mot kommunens fritidsverksamhet. Vi tycker att även politikerna kan spara, säger hon.

I en motion föreslår därför partiet att alla politikerarvoden sänks med fem procent. Hur stor besparingen skulle bli vet inte Malin Karlsson.

– Jag har inte fått fram någon sammanställning över hur mycket kommunen totalt betalar ut i arvoden till politiker. Men däremot vet jag hur mycket kommunalråd, gruppledare och oppositionsråd får, säger hon.

Kommunstyrelsen ordförande får 100 procent av ett riksdagsmannarvode (68 400 kr). Övriga kommunalråd samt oppositionsrådet får 90 procent och partiernas gruppledare får 40 procent.

Med förslaget skulle kostnaden för arvodet till kommunstyrelsen ordförande minska med 3 420 kronor.

– Jag vet att de diskuterar hur man kan dra ner på tvättmedel inom divisionen social omsorg. I det perspektivet ger vårt förslag ganska mycket pengar, säger Malin Karlsson.

Kan inte en sänkning riskera att minska intresset att engagera sig politiskt?

– Jo, den risken finns och intresset är för lågt redan i dag. Men vi politiker måste också dra sitt strå till stacken.

Tror du att motionen antas?

– Jag tror inte att den går igenom. Våra motioner brukar inte antas av fullmäktige, säger Malin Karlsson.