Om Sverigedemokraternas logga skulle sättas upp på höbalar bedömer partiet att det finns risk att de förstörs. Det vore varken bra för djuren, bönderna eller partiet. Därmed ställer partiet in kampanjen runt om i landet.

Ute i Runtuna och Lid ställde SD:s gruppledare i Nyköping en fråga i två lokala grupper på Facebook om det fanns lantbrukare som var intresserade av att sälja reklamplats på höbalar. Till frågan lade han ut en bild på hur reklamen ser ut med partiets logga. Frågan ledde till stor debatt i båda grupperna om huruvida politiska kampanjer ska bedrivas där eller ej.

– Jag tycker inte att partipolitiska budskap hör hemma här. Särskilt inte med bilden som lades ut, säger Centerpartisten Åsa Ingårda som också bor i trakten.

Artikelbild

Åsa Ingårda (C)

Thom Zetterström håller med om att politiska kampanjer inte ska föras i de forumen och medger att han inte borde ha lagt ut bilden.

– Men jag tycker inte alls att jag gjorde politik av det. Hur skulle jag få tag på lantbrukare i våra interna kanaler?

En lantbrukare hörde av sig och ville veta mer, men innan något blev bestämt dog frågan av sig själv. På riksnivå bestämde sig nämligen Sverigedemokraterna för att stoppa kampanjen helt.

– Vi tänkte att vi kunde stötta bönder genom att köpa reklamplats, men med våra klistermärken på höbalarna fanns en risk att folk skulle sabba dem just därför, säger Thom Zetterström.