Enligt uppgift från SOS inträffade olyckan på E4, norrgående trafik, i höjd med Stavsjö, utanför Nyköping. Detta var vid 15.50-tiden under söndagen.

Bilen körde av okänd anledning in i vajerräcket och blev sedan stående i höger körfält. Tre personer färdades i bilen, men enligt uppgift från räddningstjänsten klarade sig samtliga utan skador.

Olyckan ska ha gett upphov till ett mindre bränsleläckage på platsen. Räddningsstyrkan inledde ett snabbt saneringsarbete, och kunde därefter återvända till stationen.