Det nya systemet innebär en förhöjd fordonsskatt på bilar med högt koldioxidutsläpp (malus) medan de bilar som har låga koldioxidutsläpp premieras med en bonus, därav namnet Bonus-Malus, "bra-dåligt" på latin. Tanken med det nya systemet är att den höjda skatten för "malus-bilar" ska finansiera bonusen för bilarna med låga utsläpp.

– Vi har sett ett enormt tryck under årets första halvår, antagligen handlar det om kunder som valt att tidigarelägga sitt bilköp av sådana bilar som efter 1 juli kommer få förhöjd fordonsskatt, säger Mattias Gustafsson, servicemarknadschef på Söderbergs bil i Nyköping.

Tanken med det nya systemet är att uppmuntra till mer klimatsmarta val av bilar. Vid köp av bilar med ett koldioxidutsläpp under 61g/km får man en bonus i form av ett engångsbelopp på mellan 10 000 och 60 000 kronor. För en helt eldriven bil med nollutsläpp får man maxbonusen på 60 000 kronor och sedan minskar bonusen linjärt för varje gram koldioxid bilen släpper ut, ner till 10 000 kronor. I och med det nya systemet så slopar man den femåriga skattebefrielsen för miljöbilar och låter bonusen ersätta supermiljöbilspremien.

Den förhöjda skatten, malusen, påverkar bilar som släpper ut 95g koldioxid per kilometer eller mer och gäller i tre år. Det är endast nya personbilar av klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som berörs av det nya systemet och för de bilar som redan rullar på vägarna blir fordonsskatten oförändrad.

– Det händer hela tiden att det kommer förändringar i skattelagstiftningen så det är svårt att säga hur det här kommer påverka bilförsäljningen framöver, säger Mattias Gustafsson.

Även om det är svårt att sia i framtiden så kan man konstatera att det under våren registrerats fler bilar än vanligt. Mattias Gustafsson berättar att när det vanligtvis kommit en lastbil med nya bilar till Söderbergs bil, har det den senaste tiden kommit tre lastbilar.

– Det har registrerats betydligt fler bilar än vanligt och jag tror att vi har lyckats registrera de bilar som kunder har förhoppningar om att få innan den 1 juli, säger Niklas Bergström, säljledare Söderbergs bil.