– Från början pratades det om något som var som en Skavsta express, det skulle gå fort och stationen skulle ligga på huvudbanan. Nu presenteras ett par regionaltåg i timmen till en station som ligger längre bort från flygplatsen. Det är ett helt annat koncept.

Det säger Peter Steinmetz, vd på Skavsta flygplats.

Men, tillägger han, en station på bibanan är bättre än ingen station.

Trafikverket gör antaganden som det inte finns så mycket grund för

Det förslag som Trafikverket väljer att gå vidare med nu placerar Ostlänkens Skavstastation längre väster ut, bortom långtidsparkeringen där den var tänkt att ligga på huvudbanan i det ursprungliga förslaget.

– Det blir lite längre att gå för passagerarna, men det är inte oacceptabelt, säger Peter Steinmetz.

Skavsta är dock långtifrån färdigförhandlade. Sverigeförhandlingen vill ha ett svar om hur mycket pengar flygplatsen är beredd att pytsa in i Ostlänken, men Skavsta vill ha ett besked om hur ofta tågen stannar vid flygplatsen och hur lång restiden blir innan de är beredda att utlova en summa.

– Vi är inte överens på grund av de många osäkra momenten som fortfarande finns, säger Peter Steinmetz.

– Det är en konstig förhandling, så mycket kan jag säga.

Peter Steinmetz saknar ordentliga analyser i Trafikverkets förslag. Exakt vad bedömningarna om trafiktäthet grundar sig på framkommer inte i materialet, anser han.

Det är ett helt annat koncept

Och han får medhåll av kommunalrådet Urban Granström (S). För Nyköping finns ingen anledning att arbeta utifrån något annat förslag än en station på huvudbanan, säger han.

– Att vi skulle ändra besluten för att Trafikverket gör antaganden som det inte finns så mycket grund för, då ska det visa att det garanterat kommer något mycket bättre.

Att Trafikverket lämnar en möjlighet att bygga en station även på huvudbanan i framtiden ger han inte så mycket för.

– Några garantier för det lämnar man ju inte. I så fall ska det finnas bindande avtal som talar om vad som ska göras och när.