Erik Bengtzboe är ledamot i Nyköpings kommunfullmäktige, men sitter också i riksdagen för Moderaterna. Nu vill han ha svar på hur regeringen ser på placeringen av en station på Ostlänken vid Skavsta. Tänker regeringen gå på Trafikverkets linje och lägga den på bibanan, och därmed missa chansen att bygga samman trafikslagen tåg och flyg, undrar Erik Bengtzboe i en interpellation. Eller tänker regeringen lyssna på vad Nyköping och länsstyrelsen i Sörmland tycker och välja att lägga stationen på huvudbanan?

Frågan är ställd till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), men det är inte säkert att det blir han som svarar.

– Det senaste budet är att miljöministern kommer att svara. Jag diskuterar gärna frågan med henne, men det är infrastrukturministerns ansvarsområde i slutändan, säger Erik Bengtzboe.

Artikelbild

Infrastrukturminister Tomas Eneroth

[bild nr="3, 4"]

Erik Bengtzboe tycker, precis som Nyköpings kommun, att det vore bättre att lägga stationen på huvudbanan.

– När vi ändå bygger Ostlänken, som fyller en enormt viktig funktion, har vi en möjlighet att binda ihop Mälardalen. Men om stationen placeras på bibanan blir det längre restid från Stockholm.

Den längre restiden från Stockholm till Skavsta, om stationen läggs på bibanan, är en stor nackdel anser Erik Bengtzboe.

Artikelbild

Under våren ska regeringen fatta beslut om var hur bibanan ska byggas och var stationen vid Skavsta placeras.

– Dessutom måste bibanan dras om vilket ger större ingrepp i miljön helt i onödan.

Svaret från miljöminister Karolina Skog (MP) ska ges tidigast i slutet av nästa vecka. Och om Erik Bengtzboe inte får något svar från Tomas Eneroth kommer han att ställa frågan på nytt.

Artikelbild

Trafikverket föreslår en kortare bibana (den lila sträckningen) och att stationen vid Skavsta läggs på bibanan. Men Nyköping vill att bibanan ska gå längs med TGOJ-banan och att stationen vid Skavsta läggs på huvudbanan.

– Jag kommer att jaga infrastrukturministern tills jag får ett ordentligt svar i frågan.