Det var i mitten av oktober som olyckan inträffade på en hästgård i Tystberga, där eleven hade sin praktikplats. Eleven, som går tredje året på Realgymnasiet i Nyköping, skulle ta in en häst från hagen när situationen plötsligt tog en allvarlig vändning.

– Hästen sparkade eleven, som fick åka ambulans vid den aktuella händelsen och bli omhändertagen ordentligt, säger Cecilia Gleisner, rektor på Realgymnasiet.

Hon fortsätter:

– Det blev ett öppet sår, en blödning.

Gleisner förklarar vidare att hon av hänsyn till eleven och hennes familj inte vill gå djupare in på skadan som uppstod.

Eleven fick ligga kvar på sjukhus efter olyckan och blev därefter sjukskriven. Hon uppges nu må bra och ska enligt Gleisner inte ha fått några bestående men.

[fakta nr="1"]

Ärendet har hamnat på Arbetsmiljöverkets bord. De har träffat flera representanter från Realgymnasiet, däribland Gleisner, och kräver nu att skolan utreder olyckan och vidtar förebyggande åtgärder.

– Vi kommer att se över våra riskbedömningar som vi gör av alla våra praktikplatser. De som vi samarbetar med har vi också noggrant informerat om våra regler och rutiner. Sedan har ju arbetsplatserna själva en skyldighet att ha tydliga rutiner kring säkerhet, men vi behöver ha en dialog och samarbeta för att det ska vara så säkert som möljigt för våra elever, säger Gleisner.

Har elever skadats allvarligt tidigare?

– Nej, det har ju inträffat lite mindre incidenter, att någon kanske har blivit trampad av en häst till exempel. Men någon allvarlig olycka har jag aldrig varit med om tidigare.

Skolan har fram till den 1 december på sig att möta Arbetsmiljöverkets krav, för att inte riskera vite.