Sverigeförhandlingen har skött förhandlingarna med kommuner och flygplatser längs den höghastighetsjärnvägen som ska byggas mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö. En del av höghastighetsbanan är Ostlänken mellan Järna och Linköping och som passerar Vagnhärad och Nyköping. Vid årsskiftet upphör Sverigeförhandlingen att existera då de flesta förhandlingar är klara.

Däremot finns inget avtal färdigt med Skavsta flygplats och det är fortfarande oklart hur det blir med stationen där. I slutrapporten som överlämnas till infrastrukturminister Tomas Eneroth i dag, onsdag, ska Sverigeförhandlingens rekommendationer om fortsättningen för Skavsta finnas med.