SMHI bedömer att det just nu är stor risk för gräsbränder, och eldsvådor sprider sig lätt i torrt fjolårsgräs. Den som eldar utomhus bör iaktta "stor försiktighet", enligt SMHI.

SMHI har satt en brandriskprognos för de kommande fem dygnen och det bedöms det vara "stor brandfara" i samtliga kommuner inom SN:s spridningområde.