De prisas för artikelserien om Nyköpings gästabud 1317, som publicerades i Södermanlands Nyheter under Gästabudsåret 2017. Lasse Ringdahl, numera pensionerad reporter på SN, prisas för de historiska men också dramatiserade texterna om Folkungasläktens maktkamper. Ett nytt grepp att presentera historiska fakta på i samband med att det historiska skeendet uppmärksammades i Nyköpings kommun. Magnus Sjöberg, mångårig redigerare på SN, prisas för den kreativa utformningen av materialet.

Från juryns motivering: "Lasse Ringdahl har i texterna, dels om den kungliga Folkungasläktens maktkamper, svek och mord..., dels om de vanliga Nyköpingsbornas liv vid den tiden vävt samman en stark närvarokänsla med historiska fakta... Magnus Sjöberg har lyft hela artikelserien med sin kreativa och nyskapande redigering som gör artikelserien både spännande, dramatisk... Med en stark känsla för både form och språk följer han sin egen kompass och skapar sidor som lockar till läsning.

2017 års journalistpris i Sörmland gick till Strängnäsredaktionen på Strengnäs Tidning för dess omfattande bevakning av skolnedläggningarna i kommunen, något som har engagerat många läsare på orten. Ett hederspris gick också till Mathias Ståhle på Eskilstuna-kuriren för sin granskning, den Svenska trollfabriken.