Ett vrak av en cirka fyra meter lång eka, möjligen från 1800-talet eller äldre, hittades på botten av Nyköpingsån vid gården Brunnsta i närheten av den plats där Ostlänken ska gå. Det var förra sommaren som länsstyrelsen anlitade Sjöhistoriska museet för att utreda vilka fornlämningar som kan finnas kvar under vattenytan. Och här fanns spår från de närliggande gårdarna som har funnits på samma plats i åtminstone 700 år.

Även pålar och resterna av en stenkista hittades. Det bedöms, av arkeologerna som gjorde utredningen, vara en del av en mindre hamnanläggning. På andra sidan ån hittades en rad mindre pålar längs stranden. De har troligen använts i samband med fiske och två av dem är medeltida.

Det är ännu inte bestämt exakt var Ostlänken dras. Om den dras över en fornlämning görs en slutundersökning innan den grävs bort. Alla fornlämningar som grävs bort ska dokumenteras både för forskare och för allmänheten.

[map type="google-maps" lat="58.7810653715227" long="16.958170073865972" zoom="13" view_type="satellite" marker="true"]