På det nya Teatertorget sticker bultar upp ur marken där en av de omdebatterade skulpturerna har stått. Avspärrningsband är dragna runt dem.

En av SN:s journalister noterade på sin väg till jobbet att den vita stämpeln var borta.

– Jag blev lite förvånad när jag passerade i kurvan och såg att den inte fanns där, säger Magnus Grimstedt, multijournalist på SN.

Artikelbild

På platsen där den vita stämpeln ska stå sticker bultar upp ur marken. Botten på skulpturen ska förstärkas innan den placeras vid Teatertorget igen.

Pat Radestedt, tekniska divisionen vid Nyköpings kommun berättar att stämpeln har förts till verkstad av konstnären Tapio Haapalas.

– Det var planerat och den bör vara tillbaka i morgon kväll, säger hon.

Redan när skulpturen monterades konstaterad konstnären att belastningen vid botten kan bli väldigt stor, den behöver därför förbättras.

– Det var ingen fara men för säkerhets skull plockas skulpturen ner och ska förstärkas i botten.

Varför monterades den över huvud taget upp när konstnären upptäckte detta direkt?

– Han såg väl att det kanske behövdes en förstärkning på lång sikt. Det är lite märkligt kan jag också tycka, och det ser inte riktigt bra ut, men det är en extra försiktighetsåtgärd.

Enligt Pat Radestedt kommer det inte att kosta kommunen något med det extra jobbet.

– Nej, han ska leverera en skulptur som är säker och stabil, säger hon.