Olyckan inträffade på E4 i norrgående riktning strax söder om Tystberga.

– Det har legat stenar på vägen och en bil har kört på dem och fått punktering. Föraren kunde sedan köra av vägen till en avfart, säger Rikard Wessling från Södertörns brandförsvarsförbund.

Föraren av bilen fick inga skador i samband med olyckan. En bärgare skickades till platsen för att ta hand om bilen. Vad det var för typ av stenar på vägen och hur de kom dit är inte känt i nuläget.

– Det var tillräckligt stora stenar för att orsaka en punktering, säger Rikard Wessling.

Stenarna plockades undan av en polispatrull på platsen. Polisens misstanke är att någon har placerat dem på vägen.

– Det kunde ha slutat riktigt illa. Den som placerat stenarna kunde ha gjort sig skyldig till ett vållandebrott, säger Martin Detterström, vakthavande befäl vid polisen.