Det handlar om den 18 400 kvadratmeter stora fastigheten Brädgården 1 vid korsningen Ringvägen/Folkungavägen, där Bilcenter har haft sin anläggning.

Nötudden fastigheter och Stadsvillan köpte Brädgården 1 av Bilcenters fastighetsbolag i slutet av 2017. Efter lite drygt två år säljer man nu vidare till Sveaviken bostad.

– Vi letade efter en samarbetspartner för att gå vidare med projektet, för vi har aldrig byggt något i den storleksordningen tidigare och det var ett väldigt stort projekt för oss, säger Nötuddens vd Johan van Geffen.

Han fortsätter:

– Så vi letade efter någon som kunde ta ett eller två kvarter och hittade Sveaviken, som dock bara var intresserade av att ta över hela projektet.

Detaljplaneförslaget innefattar runt 330 nya flerbostadshus och radhus. SN har sökt Sveaviken för en kommentar kring de fortsatta planerna, utan resultat. I en artikel i branschtidningen Fastighetsvärden framgår det att Sveavikens plan är nya hyresbostäder fördelat på närmare 34 000 kvadratmeter, i området. Och dessutom ett nytt äldreboende. 

Nötuddens vd Johan van Geffen vill inte gå in på hur mycket fastigheten såldes för.

– Nej, vi kommenterar inte köpeskillingen, säger han.

Förslaget på ny detaljplan för området har fått kritik, inte minst på grund av den tilltänkta höjden på bostäderna. Detaljplaneförslaget överklagades under förra året och ligger fortfarande kvar hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.