Förra veckan skrev Nyköpings kommun på Sverigeförhandlingen, vilket innebär att kommunen bidrar med 84 miljoner kronor till Ostlänken samt lovar 7 400 bostäder.

Sverigeförhandlingen ska även sköta förhandlingarna med Stockholm Skavsta airport, men Skavsta har valt att avvakta med förhandlingar tills Trafikverket beslutat sig för kort eller lång bibana.

– Skavsta tycker att det är för stor osäkerhet för att kunna föra förhandlingar innan man vet, och det kan man ju förstå, säger Niklas Lundin, huvudsekreterare i Sverigeförhandlingen.

Han bekräftar att placeringen av Skavstastationen överhuvud taget inte var en förhandlingsfråga för Nyköpings kommun, trots att de hade synpunkter på den.

– Det är Trafikverket som har sista ordet. Men de vill förstås ha kommunen med på tåget.

När placeringen är klar återupptas förhandlingarna med Skavsta om hur mycket flygplatsen ska hjälpa till att finansiera höghastighetsprojektet.

Där Trafikverket beslutar sig för att spåret, och stationen, ska ligga, köper staten in marken.